HOOFDSTUK VII

 

 

LUBBERTUS BEREND JAN DE WILDE, BERENDINA JOHANNA OLTHOF EN HUN KINDEREN

 

 

Lubbertus Berend Jan de Wilde, roepnaam Bertus, geboren in Deventer op 15 mei 1908 op het adres Noordenbergschild no.14 (anno 2005 no. 5). Gedoopt in de Bergkerk te Deventer, datum onbekend. Zoon van Gerrit Jan de Wilde en Willemina van Egteren. Bertus is getrouwd te Twello, in het gemeentehuis en in de Nederlands Hervormde kerk, op 10 augustus 1935, op 27-jarige leeftijd (1) met Berendina Johanna Olthof, roepnaam Dien en Zus (21 jaar oud), geboren te Twello-gem. Voorst op 30 januari 1914, overleden te Santpoort op 30 september 1977, 63 jaar oud, dochter van Antonie Olthof (steenhouwer) en Alberta Veldkamp. Getuigen bij dit huwelijk zijn: Jan van Egteren, 62 jaar, aannemer te Enschede, oom van de bruidegom en Jansje Dubbe, 54 jaar, zonder beroep en wonende te Twello, stiefmoeder van de bruid. Opmerkelijk is, dat Jansje Dubbe en Lubbertus de Wilde afstammen van dezelfde voorvader, t.w. Jacob Arents de Wilde, ook wel Jacob Dubbe ( 1736-1813) genoemd, zonder dat zij dat van elkaar weten. Zie ook Hoofdstuk III.

 

 

 

 

Huwelijksakte dd. 10 augustus 1935

 

Lubbertus Berend Jan  is getrouwd op 7 december 1978, op 70-jarige leeftijd (2) met Antoinetta Johanna Bottelier ( 62 jaar oud), geboren op 1 april 1916 te Haarlem.

 

Bertus de Wilde begint zijn arbeidzame leven in 1925 als  volontair ter secretarie van gemeente Voorst, bij  secretaris Derk Brouwer.  Door vele avondstudies en  diverse functies  als gemeente ambtenaar in verschillende gemeenten maakt hij carrière en eindigt zijn ambtelijke loopbaan in 1958 als directeur van de Gemeentelijke  Accountantsdienst te  Alkmaar. Daarna wordt hij  benoemd  tot directeur van de Provinciale Kruisvereniging Noord Holland, te Haarlem. Hij heeft veel bestuurlijke functies op maatschappelijke gebied gehad, vooral in Alkmaar en wordt bij zijn afscheid in Alkmaar onderscheiden met de Zilveren Penning van Verdienste van de Stad Alkmaar. Bij zijn pensionering, in 1973 wordt hij  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Woonplaatsen: Deventer, Twello, Apeldoorn, Driehuis, Velsen, Ymuiden, Culemborg, Alkmaar, Santpoort, Heiloo, Heerhugowaard, overleden aldaar op 8 mei 1991, op bijna 83-jarige leeftijd. 

 

 

Trouwfoto 10 augustus 1935

Uit dit huwelijk:


 


1 Willemina de Wilde, geboren te Apeldoorn op 2 augustus 1936.

 

2 Jansje de Wilde, geboren te Driehuis, gem. Velsen, op 22 februari 1938.

 

3 Alberta de Wilde, geboren te Velsen op 30 maart 1940.

 

4 Gerrit Jan Antonie de Wilde, geboren te Culemborg op 2 augustus 1944.

 

5 Antonie de Wilde, geboren te Alkmaar op 10 november 1946

 

6 Jentje de Wilde, geboren te Alkmaar op 28 april 1952.